UXUI Design Fundamentals

NIVO

Početni

POČETAK

Februar / Oktobar  2024
18h-19:30

TRAJANJE

8 nedelja, 16 termina

MODE

Online
Zoom platforma

SERTIFIKAT

SAE institut

CENA

500 eur

Pristupamo otvoreno i profesionalno

UXUI Design fundamentals

Šta je User Experience Design i zbog čega zauzima tako važno mesto u razvoju IT industrije? Koja je uloga dizajnera u razvoju jedne aplikacije? Zašto je empatija jedna od ključnih odlika dobrog korisničkog iskustva? Zašto je istraživački duh važniji od toga iz koje oblasti dolazite?

Kroz ovaj kurs polaznici će imati prilike da se kroz praktičan rad upoznaju sa UX disciplinom, UI principima, alatima i tehnikama koje su neophodne pri kreiranju dobrog i funkcionalnog korisničkog iskustva, bilo da je u pitanju aplikacija ili website.

Online

Program kursa

Uvod u UX
UX Proces i metodologija
Upoznavanje sa User research metodama
Definisanje persona i kreiranje empati mape
Važnost Informacione arhitekture
Wireframing
Agilna metodologija i rad u timu
Osnove UI dizajna i dizajn principi
Tipografija u web dizajnu
Prototyping i osnove testiranja

Online program

Aktuelni kursevi

SAE INSTITUT

UXUI Design
Fundamentals

FUTURE LAB

Mobile app
Design

FUTURE LAB

Portfolio 2.0

Pristupamo otvoreno i profesionalno

Šta drugi kažu?

Nazad na vrh ikonica
Prijava za online kurs

UXUI Design Fundamentals

Putem e-mail adrese koju ćete navesti dobićete instrukcije za plaćanje i opšte detalje o početku kursa.