Mobile App Design

NIVO

Srednji

POČETAK

Oktobar,  2023.
18h

TRAJANJE

6 nedelja, 12 termina

MODE

Online
Zoom platforma

SERTIFIKAT

Future Lab

CENA

360/400 eur

Pristupamo otvoreno i profesionalno

Mobile App
Design

Program ovog kursa fokusira se na sticanju znanja neophodnog za kreiranje modernog i funkcionalnog korisničkog interfejsa mobilnih aplikacija. Kurs je namenjen dizajnerima koji već imaju iskustva u web dizajnu, ali žele da prošire svoje veštine i steknu naprednije znanje iz ove oblasti. Dizajn za iOS i Android zahteva različit pristup, ima različite standarde i komponente i to je ono što najčešće predstavlja izazov. Program je podeljen na 12 časova, od kojih svaki uključuje prezentaciju i praktični zadatak. Kroz teoriju i praktične vežbe polaznici će se upoznati sa osnovnim principima UI dizajna za mobilne uredjaje, UX pravilima i metodama interakcije. Naučiće kako da prilagode svoj dizajn različitim rezolucijama ekrana, kako da kreativno i efikasno koriste ograničen prostor kao i specifične aspekte koji su karakteristični za IOS i Android operativne sisteme.

Online

Program kursa

Introduction

Context of Mobile Use

Native VS Mobile

Mobile components and layout

IA for Mobile

Concept and flow

Wireframing

Mobile Guides ( IOS + Android + Web)

UX Principles for mobile apps

Work in groups ( main topic)

Online program

Aktuelni kursevi

SAE INSTITUT

UXUI Design
Fundamentals

FUTURE LAB

Mobile app
Design

FUTURE LAB

Portfolio 2.0

Pristupamo otvoreno i profesionalno

Šta drugi kažu?

Nazad na vrh ikonica
Prijava za online kurs

Mobile App Design

Putem e-mail adrese koju ćete navesti dobićete instrukcije za plaćanje i opšte detalje o početku kursa.